Karekök Ceptest Logo

LGS TÜRKÇE CEPTEST

1. PARAGRAFIN YORUMU

2. CÜMLENİN ANLAMI

3. SÖZCÜĞÜN VE SÖZÜN ANLAMI

4. SÖZEL MANTIK

5. GÖRSEL, TABLO VE GRAFİK OKUMA-YORUMLAMA

6. ANLATIM BİÇİMLERİ - SÖZ SANATLARI

7. METİN TÜRLERİ

8. EYLEMSİ (FİİLİMSİ)

9. CÜMLENİN ÖGELERİ

10. EYLEMİN ÇATISI

11. CÜMLE ÇEŞİTLERİ

12. YAZIM KURALLARI

13. NOKTALAMA İŞARETLERİ

14. ANLATIM BOZUKLUKLARI