Karekök Ceptest Logo

AYT BİYOLOJİ CEPTEST (KOLAY)

1. SİNİRLER, HORMONLAR VE İÇ DENGE

2. DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

3. SİNDİRİM SİSTEMİ

4. DOLAŞIM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

5. SOLUNUM SİSTEMİ

6. ÜRİNER SİSTEM

7. ÜREME SİSTEMİ VE EMBRİYONİK GELİŞİM

8. KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ

9. GENDEN PROTEİNE

10. CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

11. BİTKİ BİYOLOJİSİ

12. CANLILAR VE ÇEVRE