Karekök Ceptest Logo

11.SINIF TARİH CEPTEST

1. DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

2. DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

3. ULUSLASRARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)

4. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

5. SERMAYE VE EMEK

6. XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT