Karekök Ceptest Logo

11.SINIF COĞRAFYA CEPTEST

1. EKOSİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ

2. NÜFUS POLİTİKALARI

3. YERLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ

4. EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR

5. TÜRKİYE EKONOMOSİ

6. KÜLTÜR BÖLGELERİ

7. KÜRESELLEŞEN DÜNYA

8. ÇEVRE SORUNLARI